Styrelsen

Styrelsen

Andréas Andersson

Kassör

andreas.andersson@hlwr.se


Sven Fritz

Ledamot

Martina Fransson

Ordförande

martina.fransson@hlwr.se


Caroline Sandberg

Vice Ordförande


Patrik Swahn

Suppleant

Aston Östling

Sekreterare


Sofia Töyrä

Suppleant


Valberedning:

Catherine Aspdahl

Miriam Balster

Anita Ek

Revisor:Karin Rosen