Styrelsen

Styrelsen

Andréas Andersson

Kassör

andreas.andersson@hlwr.se


073-502 53 64

Martina Fransson

Ledamot


Caroline Sandberg

Ordförande

caroline.sandberg@hlwr.se


073-301 02 60

Sven Fritz

Vice Ordförande


Patrik Swahn

Suppleant


Aston Östling

Sekreterare


Sofia Töyrä

Suppleant