Styrelsen 2020

Ordförande

Caroline Sandberg

Telefon: 073-301 02 60

Vice Ordförande

Sven Fritz

Telefon: 070-392 33 39

Sekreterare

Anton Östling

Kassör

Andreas Andersson

Telefon: 073-502 53 64

Ledamot

Martina Fransson

Suppleant

Patrik Swahn

Telefon: 076-779 22 03

Suppleant

Sofia Töyrä

Telefon: xx