Stadgar HLWR

Stadgar för föreningen
Highland Western Riders, HLWR
i Jönköpings län

tillhörande Western Riders Association of Sweden, WRAS.

 

 

STADGAR

Dessa stadgar har antagits av Highland Western Riders.